4S go, s.r.o.
"VZDELÁVANIE NIKDY NEKONČÍ"
"EDUCATION NEVER ENDS"

Úvod


Aktivity


O spoločnosti


Kontakt


A K T I V I T Y


Školenia a kurzy
Projekty
Vydavateľstvo
Počítače
Softvérové aplikácie
Účtovníctvo a ekonomika
Organizovanie podujatí

Softvérové aplikácie

Spoločnosť 4S go, s.r.o. zabezpečuje vývoj a predaj vlastných softvérových aplikácií:

  - program na určenie vhodnej pozície, v rámci určitého regiónu, pre budovanie skladu, firmy, podniku, výroby, atd.
  - program na náhodné a nezávislé generovanie čísiel otázok pre potreby maturít, štátnic, skúšok, komisií, testov, atd.

 
4S go, s.r.o. 
 Šemša 24, 044 21, Šemša, Slovensko 
 Tel.: +421 948 366 110 
 www.4sgo.eu   
IČO: 46623001  DIČ: 2023501711
4S go

Valid XHTML 1.0 – Valid CSS3
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS3!