4S go, s.r.o.
"VZDELÁVANIE NIKDY NEKONČÍ"
"EDUCATION NEVER ENDS"

Úvod


Aktivity


O spoločnosti


Kontakt


A K T I V I T Y


Školenia a kurzy
Projekty
Vydavateľstvo
Počítače
Softvérové aplikácie
Účtovníctvo a ekonomika
Organizovanie podujatí

Profil spoločnosti 4S go, s.r.o.

Spoločnosť 4S go, s.r.o. je mladou, dynamicky sa rozvíjajúcou spoločnosťou, ktorá je budovaná postupne na serióznych a zodpovedných princípoch. Spoločnosť ako právny subjekt svoju činnosť oficiálne zahájila v roku 2012.

Podnikateľským zameraním spoločnosti je aj organizovanie odborných kurzov a školení. Lektormi kurzov sú odborníci a špecialisti z predmetných oblastí s vysokoškolským vzdelaním, ktorí pôsobia aj ako odborníci v rámci univerzít a majú za sebou množstvo riešených úloh a projektov pre prax.

Garanciu kurzov a školení preberajú odborníci a špecialisti na úrovni docentov a profesorov.


 
4S go, s.r.o. 
 Šemša 24, 044 21, Šemša, Slovensko 
 Tel.: +421 948 366 110 
 www.4sgo.eu   
IČO: 46623001  DIČ: 2023501711
4S go

Valid XHTML 1.0 – Valid CSS3
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS3!