4S go, s.r.o.
"VZDELÁVANIE NIKDY NEKONČÍ"
"EDUCATION NEVER ENDS"

Úvod


Aktivity


O spoločnosti


Kontakt


A K T I V I T Y


Školenia a kurzy
Projekty
Vydavateľstvo
Počítače
Softvérové aplikácie
Účtovníctvo a ekonomika
Organizovanie podujatí

Podnikateľské aktivity spoločnosti 4S go, s.r.o.

Mimoškolské vzdelávanie, školenia a kurzy sú zamerané na:

 • logistiku, logistiku zásobovania a distribúcie, logistiku priemyslu, logistiku dopravy, komerčnú logistiku a controlling,
 • Convention Marchandise Routiere, CMR - dohoda o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej doprave,
 • počítačovú simuláciu a CAD systémy.

Riešenia a realizácie projektov z oblasti logistiky a dopravy sa špecializujú:

 • na makrologistiku firmy, t.j. alokáciu a layout, organizáciu výrobných procesov, výrobnú stratégiu, organizáciu podniku, kapacitnú stratégiu, systém plánovania, systém distribúcie a dopravy,
 • na mikrologistiku firmy, t.j. logistiku zásobovania, skladovania, výroby a distribúcie, logistiku vnútropodnikovej dopravy, logistiku obchodu a controlling.

Vydavateľská činnosť je zameraná na:

V rámci počítačových, softvérových a grafických služieb spoločnosť zabezpečuje:

 • nákup a predaj výpočtovej techniky, jej montáž, realizáciu a údržbu,
 • nákup a predaj softvérových produktov,
 • tvorbu grafiky, úpravu textov a poradenstvo v predmetnej oblasti.

Spoločnosť 4S go, s.r.o. ponúka vlastné softvérové aplikácie:

 • Štvrolístok - generátor skúšobných otázok pre potreby maturít, štátnych skúšok, skúšok a testov,
 • Alokácia - softvér pre riešenie problémov s hľadaním efektívneho umistnenia firiem, podnikov, skladov a strojov v rámci konrétneho priestoru a trhu,

Odborné vedenie účtovníctva a ekonomické poradenstvo spoločnosť zabezpečuje v rámci:

 • jednoduchého účtovníctva,
 • podvojného účtovníctva,
 • ekonomickej agendy pre mzdy,
 • daňových priznaní fyzických a právnických osôb.

Spoločnosť sa tiež angažuje v rámci organizovania kongresov, konferencií, spoločenských a kultúrnych podujatí.


 
4S go, s.r.o. 
 Šemša 24, 044 21, Šemša, Slovensko 
 Tel.: +421 948 366 110 
 www.4sgo.eu   
IČO: 46623001  DIČ: 2023501711
4S go

Valid XHTML 1.0 – Valid CSS3
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS3!