4S go, s.r.o.
"VZDELÁVANIE NIKDY NEKONČÍ"
"EDUCATION NEVER ENDS"

Úvod


Aktivity


O spoločnosti


Kontakt


A K T I V I T Y


Školenia a kurzy
Projekty
Vydavateľstvo
Počítače
Softvérové aplikácie
Účtovníctvo a ekonomika
Organizovanie podujatí

Vitajte na oficiálnych stránkach spoločnosti 4S go, s.r.o.

Hlavným podnikateľským zameraním spoločnosti 4S go, s.r.o. je:

  • oblasť mimoškolského vzdelávania, školenia a kurzov,
  • riešenie a realizácia projektov z oblasti logistiky a dopravy,
  • vydavateľská činnosť,
  • počítačové, softvérové a grafické služby,
  • vývoj softvérových aplikácií,
  • vedenie účtovníctva a ekonomické poradenstvo,
  • organizovanie kongresov, konferencií, spoločenských a kultúrnych podujatí.

 
4S go, s.r.o. 
 Šemša 24, 044 21, Šemša, Slovensko 
 Tel.: +421 948 366 110 
 www.4sgo.eu   
IČO: 46623001  DIČ: 2023501711
4S go

Valid XHTML 1.0 – Valid CSS3
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS3!