4S go, s.r.o.
"VZDELÁVANIE NIKDY NEKONČÍ"
"EDUCATION NEVER ENDS"

Úvod


Aktivity


O spoločnosti


Kontakt


A K T I V I T Y


Školenia a kurzy
Projekty
Vydavateľstvo
Počítače
Softvérové aplikácie
Účtovníctvo a ekonomika
Organizovanie podujatí

Program "ALOKACIA"

Ak zakladáme firmu, alebo ak chceme rozšíriť pôsobenie už fungujúcej firmy do ďalších regiónov, alebo chceme zefektívniť činnosť už existujúcich predajní, je dôležitý správny výber miesta pre postavenie firmy alebo distribučného centra, skladu. Správne postavenie firmy v priestore má veľký vplyv na dopravné náklady, na čas ktorý potrebujeme na distribúciu a na všetky činnosti spojené s distribúciou.

Pod alokáciou rozumieme postup, výsledkom ktorého je určenie konkrétnej pozície pre umiestnenie skladu, firmy, stroja, výroby, ľudí, zvierat, vecí a činností v konkrétnom priestore, resp. ploche, ktoré najlepšie spĺňajú definované podmienky a obmedzenia z hľadiska požiadaviek napr. zásobovania, výroby, distribúcie alebo obchodu, stratégie a taktiky.

  - program na určenie vhodnej pozície, v rámci určitého regiónu, pre budovanie skladu, firmy, podniku, výroby, atd.
  - program na náhodné a nezávislé generovanie čísiel otázok pre potreby maturít, štátnic, skúšok, komisií, testov, atd.

 
4S go, s.r.o. 
 Šemša 24, 044 21, Šemša, Slovensko 
 Tel.: +421 948 366 110 
 
 www.4sgo.eu 
4S go

Valid XHTML 1.0 – Valid CSS3
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS3!